Резервни части за:
- Кафе машини
- Перални
- Хладилна и климатична техника
- Битови електроуреди

Тъpсене
Код: Наименование:

превключвател / бутон / за кафемашина Астория / Astoria /, Гаджия / Gaggia / - за покупки, на електронния магазин - www.electroinvestbg.com
Цена:

лв.
Код: 0205001 Цена за 1 бр. с ДДС: 6,00бутон / превключвател / за кафемашина Бразилия / Brasilia / Club несветещ
Цена:

лв.
Код: 0205002 Цена за 1 бр. с ДДС: 7,00бутон / превключвател / за кафемашина Бразилия / Brasilia / Club светещ задържащ
Цена:

лв.
Код: 0205003 Цена за 1 бр. с ДДС: 7,00бутон / превключвател / за кафемашина Бразилия / Brasilia / Club светещ задържащ - квадрат
Цена:

лв.
Код: 0205004 Цена за 1 бр. с ДДС: 12,50бутон / превключвател / за кафемашина Бразилия / Brasilia / Club светещ незадържащ
Цена:

лв.
Код: 0205006 Цена за 1 бр. с ДДС: 7,00бутон / превключвател / за кафемашина Бразилия / Brasilia / Club светещ незадържащ чай - квадрат
Цена:

лв.
Код: 0205007 Цена за 1 бр. с ДДС: 7,00бутон / превключвател / за кафемашина Бразилия / Brasilia / Club светещ незадържащ - пара / медни крачета /
Цена:

лв.
Код: 0205008 Цена за 1 бр. с ДДС: 9,00бутон / превключвател / за кафемашина Бразилия / Brasilia / професионална кръгъл - жълт
Цена:

лв.
Код: 0205010 Цена за 1 бр. с ДДС: 9,00превключвател / бутон / за кафемашина Гаджия / Gaggia /
Цена:

лв.
Код: 0205011 Цена за 1 бр. с ДДС: 7,00превключвател / бутон / за кафемашина Сан Марко / San Marco /, Астория / Astoria / -червен
Цена:

лв.
Код: 0205013 Цена за 1 бр. с ДДС: 7,00превключвател / бутон / за кафемашина Сан Марко / San Marco / - жълт
Цена:

лв.
Код: 0205015 Цена за 1 бр. с ДДС: 7,00превключвател / бутон / за кафемашина Фаема / Faema /, VBM
Цена:

лв.
Код: 0205017 Цена за 1 бр. с ДДС: 9,00превключвател / бутон / за кафемашина Фаема / Faema /, Чимбали / Cimbali /
Цена:

лв.
Код: 0205018 Цена за 1 бр. с ДДС: 7,00превключвател / бутон / за кафемашина Чимбали / Cimbali /, Нова Симонели / Nuova Simonelli /
Цена:

лв.
Код: 0205019 Цена за 1 бр. с ДДС: 9,00ключ пакетен за кафемашина Бразилия / Brasilia / професионална
Цена:

лв.
Код: 0205020 Цена за 1 бр. с ДДС: 45,00превключвател / бутон / за кафемашина Фаема / Faema / задържащ квадрат
Цена:

лв.
Код: 0205021 Цена за 1 бр. с ДДС: 7,00бутон / превключвател / за кафемашина Бразилия / Brasilia / Club - светещ незадържащ /медни кр / - чай
Цена:

лв.
Код: 0205009 Цена за 1 бр. с ДДС: 9,00 Покажи позиции